O kvalite života stredoškolákov - Prieskumu Máš sa dobre? Čím to je?

Aká je kvalita života mladých ľudí a na čom skutočne záleží? Ako sú spokojní so životom žiaci, ktorí čelia nejakému znevýhodneniu? 

Pozrite si dokument, v ktorom vám predstavíme výsledky, ktoré mapujú názory mladých ľudí na kvalitu ich života a života ich spolužiakov. Zistenia nám umožňujú zamyslieť sa nad tým, aké spoločensky zodpovedné aktivity majú zmysel. 

Projekt Posilnenie kompetencií členov Žiackych školských rád v téme zvýšenia kvality života žiakov v prostredí školy bol podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dátum:

Miesto:

Online živú knižnicu prevádzkuje EDUMA, n.o.
www.eduma.sk