O kvalite života stredoškolákov - Vzdelávanie (Dokumentárny film)

Na kvalite života mladých ľudí záleží, a to bez výnimky.

Pozrite si dokument, ktorý vysvetľuje, prečo v EDUME považujeme za potrebné venovať sa téme kvality života a ako k nej pristupujeme vo vzdelávaní a v spolupráci so školami.

Projekt Posilnenie kompetencií členov Žiackych školských rád v téme zvýšenia kvality života žiakov v prostredí školy bol podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dátum:

Miesto:

Online živú knižnicu prevádzkuje EDUMA, n.o.
www.eduma.sk