Aký je život mladých ľudí v chudobe?

V rámci projektu Inklúzia a minimálna kvalita života sme zorganizovali tri víkendové stretnutia v Hronci, Bratislave a v Kežmarku s mladými ľuďmi, ktorým hrozí vylúčenie pre rôzne prekážky. Pozrite si, ako to vyzeralo v Hronci. Stretnutie viedli Janette Motlová, Fany Fijalková a Petra Nagyová.

Dátum: 10.7.2019

Miesto: Hronec

Cena:

Od emócii k poznaniu – Eduma, n.o.

Lietavská 3097/13, 851 06 Bratislava
+421 948 72 66 99
info@eduma.sk
www.eduma.sk

Základné údaje:

IČO: 500 988 29
DIČ: 212 017 06 79
Registračné číslo organizácie:
OVVS-105437/478/2015-NO

Bankové spojenie:

Tatra Banka, a.s.
SK51 1100 0000 0029 4301 6058

Online živá knižnica je projekt organizácie Eduma - Od emócií k poznaniu, n.o.