Čo znamená byť Vnímavou školou?

Aj takto to vyzerá na Vnímavej škole.

Dátum:

Miesto:

Online živú knižnicu prevádzkuje EDUMA, n.o.
www.eduma.sk