Čo je to Vnímavá škola?

Byť otvorený k žiakom, študentom a ľuďom prekonávajúcim prekážky v našej spoločnosti. Byť vnímavými spolužiakmi, učiteľmi a vychovávateľmi. Byť školou, ktorá buduje prostredie vnímavé k rôznorodým potrebám ľudí. Byť prostredím, ktoré formuje postoje, rozvíja kritické myslenie a podporuje spoločenskú zodpovednosť učiteľov, žiakov, študentov a ich rodičov. Získajte aj vy značku Vnímavá škola.

Dátum: 10.03.2018

Miesto:

Online živú knižnicu prevádzkuje EDUMA, n.o.
www.eduma.sk