Známka nie je všetko alebo hodnotenie INAK

Dĺžka videa: 55.39

Žiaci boli vyše roka na dištančnej výučbe a teraz sa začali postupne vracať do bežného chodu vyučovania. Každé dieťa si však počas roka doma niečím prešlo... Čo si deti odniesli z dištančného vzdelávania, s akými novými znalosťami prichádzajú do školy? Čo všetko je možné hodnotiť? Ako pracovať so subjektivizáciou hodnotenia? Ako nastaviť očakávania? Čo všetko sa dá využiť pri hodnotení predmetu na vysvedčení? Ako podporiť slovným hodnotením motiváciu žiaka?

Webinár vznikol v máji 2021, počas postupného návratu detí do škôl po druhej vlne koronavírusu a reaguje na novovzniknuté problémy detí, ktoré sa vzdelávali dištančne.

Čo si odniesli účastníci webinára na prácu so žiakmi? 

“Ukázal mi úplne iný náhľad na hodnotenie ako také.”

“Hľadať možnosť ako vytvoriť príležitosť, aby si dieťa zažilo úspech.”

“Takže pre mňa AHA moment nasledoval po tej poslednej otázke, kedy som si uvedomila, že ak budem robiť to, čo Janett celú hodinu pomenuvála, môžem prebudiť v dieťati vnútornú motiváciu.”

Zdroj: Spätná väzba účastníkov webinára

Sériu webinárov, ktoré pomôžu školám lepšie sa pripraviť na prechod z dištančného na prezenčné vzdelávanie, podporil Nadačný fond Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis a Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

  Máte prístup do Online živej knižnice?

  Pre prístup k tomuto webináru potrebujete mať aktívne ročné predplatné Online živej knižnice alebo zakúpený prístup k webináru. Pre pokračovanie sa zaregistrujte. Ak už máte predplatné alebo zakúpený prístup k webináru alebo ide o bezplatný webinár, prihláste sa, prosím.

  Cena: 4,90
  Prístup na: 10 dní

  Materiály

  K webináru neexistujú žiadne materiály.

  Online živú knižnicu prevádzkuje EDUMA, n.o.
  www.eduma.sk