Storytelling ako nástroj podpory zvládania popandemickej situácie

Dĺžka videa: 56:31

Žiaci boli vyše roka na dištančnej výučbe a teraz sa začali postupne vracať do bežného chodu vyučovania. Každé dieťa si však počas roka doma niečím prešlo... Častokrát sú to možno ťažké emócie, s ktorými treba pracovať. Vo webinári dostanete množstvo tipov, aké techniky môžete využívať na znovubudovanie dobrej klímy a kolektívu v triede. 

Webinár vznikol v apríli 2021, počas postupného návratu detí do škôl po druhej vlne koronavírusu a reaguje na novovzniknuté problémy detí, ktoré sa vzdelávali dištančne. Dozviete sa, ako môžete vďaka príbehom nielen učiť, ale aj pracovať s atmosférou a so vzťahmi v triede. 

Čo si odniesli účastníci webinára na prácu so žiakmi? 

“Ďakujem veľmi za praktické techniky , ako umožniť deťom vyjadriť svoje pocity a posilniť tímového ducha, určite vyskúšam v klube s deťmi.”

“So storytellingom som sa už stretla, ale dnes mi to dalo taký ucelenejší obraz.”

“Veľmi zaujímavé nové inšpirácie ako komunikovať s deťmi.”

“Inšpiráciu k budovaniu vzťahov medzi žiakmi a rozvoj ich socializácie, najmä pre triednické hodiny.”

Zdroj: spätná väzba účastníkov

Sériu webinárov, ktoré pomôžu školám lepšie sa pripraviť na prechod z dištančného na prezenčné vzdelávanie, podporil Nadačný fond Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis a Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

  • - Porozumenie cez príbeh alebo začiatok budovania klímy v triede
  • - Čo je to storytelling?
  • - Čo nám prináša príbeh?
  • - Možnosť podeliť sa so strachom
  • - Ako dokážu smajlíky pomôcť tvoriť obraz príbehu?
  • - Dixit karty na zistenie vzťahu k vyučovacím predmetom
  • - Strom na formovanie kolektívu
  • - Ako zdieľať pocity?

Máte prístup do Online živej knižnice?

Pre prístup k tomuto webináru potrebujete mať aktívne ročné predplatné Online živej knižnice alebo zakúpený prístup k webináru. Pre pokračovanie sa zaregistrujte. Ak už máte predplatné alebo zakúpený prístup k webináru alebo ide o bezplatný webinár, prihláste sa, prosím.

Cena: 4,90
Prístup na: 10 dní

Materiály

K webináru neexistujú žiadne materiály.

Online živú knižnicu prevádzkuje EDUMA, n.o.
www.eduma.sk