Bryan

O spravodlivosti s filozofom a lekárom z afrického národa Shona

Oblasť: Ľudia a národnosti, Vzdelávanie, Chudoba

Dĺžka videa: 18:01

Jeho mama bola zdravotná sestrička a odmalička sa pohyboval medzi lekármi v nemocničnom prostredí. Keď mal Bryan päť rokov, povedal, že raz bude lekárom. Rodičia sa toho chytili a už nepustili. Začal študovať medicínu, kde sa prvýkrát stretol aj s utrpením ľudí a s dôsledkami neprávosti vo svete. Bryan zažil jeden z veľmi dôležitých momentov, kedy sa začal pýtať sám seba, kde sú korene nespravodlivosti. Prečo niektorí majú a iní nie. Prečo sa každé dieťa rodí do prostredia s inou situáciou a podmienkami. Aj o tom hovorí vo svojom príbehu lekár zo Zimbabwe, ktorý sa napokon dal aj na štúdium filozofie. Jeho snahou je meniť svet tak, aby každý mohol byť tým, čím vo svojej podstate je. Aby sme v prvom rade prežívali plnú ľudskosť voči sebe a voči iným. 

  • - Ako sa obyčajný chlapec zo Zimbabwe stane lekárom?
  • - Čo ťa ako lekára najviac bolí?
  • - Čo cítiš, keď ako lekár nevieš chorému pomôcť?
  • - Čo pre teba znamená spravodlivosť?
  • - Možno v našom svete dosiahnuť spravodlivosť?
  • - Je v podstate človeka pomáhať?
  • - Ako si hľadal svoju identitu?
  • - Kým sa dnes cítiš byť?
  • - Slovo na záver...
Prosím počkajte, kým sa načíta video prehrávač

Metodiky

Ďalšie videá

Online živú knižnicu prevádzkuje EDUMA, n.o.
www.eduma.sk