Predplatné

vyberte si z ponuky nášho predplatného:

na skúšku

zadarmo/1 mesiac

1 osoba

Vybrané videá s metodikami

pre školy

300 €/rok

10 učiteľov

Videá s metodikami

Konzultácie

pre firmy

300 €/rok

3 zamestnanci

Videá s metodikami

Konzultácie

pre jednotlivcov

8,90 €/mesiac

1 človek

Videá s metodikami

Konzultácie

Od emócii k poznaniu – Eduma, n.o.

Lietavská 3097/13, 851 06 Bratislava
+421 948 72 66 99
info@eduma.sk
www.eduma.sk

Základné údaje:

IČO: 500 988 29
DIČ: 212 017 06 79
Registračné číslo organizácie:
OVVS-105437/478/2015-NO

Bankové spojenie:

Tatra Banka, a.s.
SK51 1100 0000 0029 4301 6058

Online živá knižnica je projekt organizácie Eduma - Od emócií k poznaniu, n.o.